Video Tvýma Očima
Video Tvýma Očima

Videosoutěž Tvýma Očima 2018 „Život studenta“

Podmínky

1. Forma

Video Tvýma Očima je tematickou soutěží videosnímků. Pro své posluchače ji pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze společně se Štukem, studentským klubem Fakulty stavební paralelně s fotografickou soutěži Tvýma Očima.

2. Podmínky účast

Účastnit se mohou studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze ve všech formách studia.

Osobité pojetí námětu je velmi vítané, avšak zjevná vazba k vyhlášenému tématu je podmínkou zařazení videa do soutěže.

3. Ceny a hodnocení

Ceny budou uděleny na základě hlasování poroty složené ze zástupců fakulty, Štuku a odborníků z oblasti filmového umění. Porota bude v prvé řadě hodnotit snímek po stránce obsahové, ale krom zajímavého námětu bude hodnocena i úroveň a originalita filmového zpracování.

Paralelně bude probíhat veřejné hlasování o nejlepší video, které získá cenu diváka.

Předsedou poroty je Mgr. Marek Dvořák (Markus), majitel studia Markusfilm, producent a režisér. Podílel se na desítkách reklam a hudebních klipů, založil festival CineTube - setkání YouTuberů s fanoušky a projekce jejich minifilmů v kinech.

4. Přihlášení

Přihlašování studentů FSv ČVUT v Praze probíhá na stránce „Vložit video“, přes přihlašovací formulář.

5. Zasílání snímků

Každý soutěžící může zaslat 1-3 videa ve formátu mp4 (video/mp4), ogv (video/ogg), webm (video/webm), stopáži maximálně do jedné minuty a velikosti max.150 MB na jedno video.

Autor zasláním videa do soutěže dává pořadateli souhlas s jeho využíváním k propagaci soutěže a fakulty a s webovou prezentací videa i jeho částí.

6. Vyhlášení výsledků

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách soutěže Video Tvýma Očima. Výherci obdrží zprávu o výsledcích e-mailem. Pro komunikaci se soutěžícími bude použita fakultní e-mailová adresa.

7. Termíny

Fáze soutěžeTermín
Vyhlášení soutěže1.10.2018
Příjem videí a hlasováníod 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019
Vyhodnocení porotoudo 10. 5. 2019
Vyhlášení nominovaných videído 10. 5. 2019
Galavečer s vyhlášením výsledků a předáním cen15. 5. 2019

8. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si předložení identifikačního dokladu pro ověření totožnosti výherce.

Pořadatel si vyhrazuje právo odstranit ze soutěže nevhodné video bez udání důvodu či bez předchozího či následného oznámení.

Pořadatel nenese odpovědnost za případné porušení autorských práv autorem videa a za eventuální porušení zásad GDPR.

Podmínkou ocenění je osobní nebo zastoupené převzetí ceny na slavnostním předávání cen. Při nedostavení se na slavnostní vyhlášení mohou organizátoři soutěže rozhodnout o propadnutí ceny bez náhrady